miercuri, 26 februarie 2014

Top vise *Cocos


9. Cocos

Cocosul de pe turnul bisericii il anunta pe cel care viseaza ca a sosit timpul sa faca ceva. Daca barbatii viseaza un cocos inseamna ca acestia au intentii clare cu privire la ce vor sa faca in viitor. Daca in vis cocosul canta atunci, fidelitatea este pusa la indoiala. Daca un barbat viseaza un cocos inseamna ca va avea noroc, iar daca o femeie viseaza un cocos inseamna ca va trebui sa munceasca mai mult. Daca visezi ca ai un cocos vei avea parte de o veste buna, daca visezi ca te ataca un cocos inseamna ca vei avea o nemultumire, daca un cocos nu canta inseamna ca te vei certa cu cineva apropiat.

Sursa:http://zeceintop.ro/top-10-al-celor-mai-intalnite-vise-si-semnificatia-lor/

Iuliu Maniu din nou la comanda


Iuliu Maniu din nou la comandă
de Cicerone Ionitoiu
 
Pe 13 octombrie 1937 regele i-a cerut lui Ion Mihalache să colaboreze cu Vaida-Voievod într-un viitor guvern; iar după o lună reluată propunerea ca o condiţie „sine qua non" a primit în 24 de ore un răspuns negativ, după ce în Delegaţia permanentă majoritatea în frunte cu Ion Mihalache au refuzat sugestia regală, cu toate că pentru ea au pledat cu căldură Grigore Gafencu şi Armând Călinescu.
 Pe 16 noiembrie, în ziarul „Dreptatea", într-un comentariu asupra acestei hotărâri, se spunea: „... Dacă am fi acceptat o colaborare cu dl. Vaida, ce ar fi putut crede ţara şi opinia publică despre sinceritatea şi seriozitatea Partidului Naţional Ţărănesc? Fireşte, fiecare ar fi fost în drept să spună că numai pofta de a veni la putere prin ori şi ce compromis ne-a îndemnat la aceasta... Partidul Naţional Ţărănesc este conştient de rolul şi răspunderile lui. El nu înţelege să renunţe la programul şi la demnitatea lui pentru scaune în ministere sau în parlament..."
 Iar regelui, Ion Mihalache îi spusese cu ocazia propunerii făcute: „... nu trebuie uitat că Partidul Naţional Ţărănesc s-a verificat încă odată ca o forţă si ca o funcţie politică, sub presiunile din ultimul timp. Noi n-am fost răsfăţaţii guvernului - ca partidele de dreapta, ci prigoniţi cu toate mijloacele si de toate grupările - si totuşi am ieşit biruitori. Nu ştiu ce ar fi făcut alte grupări sub astfel de prigoane. Asta înseamnă că el împlineşte un rol în viaţa publică"
 În timp ce Iuliu Maniu se găsea plecat de la Bădăcin, în drum spre Bucureşti, prevederile lui se adevereau: „după Tătărăscu va veni tot Tătărăscu" dar cu guvern pentru ţinerea alegerilor. Imediat s-a încheiat un cartel electoral între Partidul Liberal şi Frontul Românesc al lui Alex. Vaida-Voievod. Pe 19 noiembrie s-a hotărât dizolvarea parlamentului cu fixarea alegerilor pe 20 decembrie 1937, iar pe 21 noiembrie sosea la Bucureşti Iuliu Maniu chemat de urgenţă.
 La Comitetul Central executiv din 23 noiembrie, după ce Ion Mihalache prezentând situaţia disperată a Ţării, din cauza regelui şi a guvernului tătărăscian, a declarat: „Regimul constituţional al ţării este astăzi la o răspântie istorică... şi suntem hotărâţi să rămânem la regimul monarhic constituţional...". Lupta pe acest teren poate fi dusă „cu coeficienţi maximi, cu un potenţial politic şi moral sporit" numai de Iuliu Maniu care reprezintă „simbolul luptei constituţionale...", şi cu deosebită emoţie i s-a adresat: „Domnule Maniu, ia comanda şi dă porunca".
 Cu aceeaşi emoţie, reţinută în fiziomonie, dar caldă în vorbire, a răspuns Iuliu Maniu: „Domnule Preşedinte, Onorat Comitet, Aş vrea să am glasul arhanghelilor şi vocea figurii mitologice, despre care se spune că a fost în stare să mişte şi pietrele, ca prin el să te pot convinge peDumneata, Domnule Mihalache să nu părăseşti locul de comandă pe care l-ai ocupat cu atâta onoare şi în care lucrând ai făcut atâta bine ţării noastre şi partidului nostru... Ai văzut devotamentul cu care te-a înconjurat întreg partidul şi noi toţi. Ai văzut devotamentul cu care ţi-am sărit în ajutor întru rezolvarea problemelor care cereau soluţionare. Ai văzut cum întreaga ţară a aplaudat atitudinea D-tale demnă, atitudinea morală, atitudinea bărbătească dezinteresată din ultima vreme. 
 Ai simţit cât s-a înălţat autoritatea Dumitale şi cât s-a mărit dragostea ţării întregi faţă de D-ta în urma gestului mare, nobil, foarte rar în viaţa publică a ţării noastre, de a refuza puterea care ţi s-a dat în condiţiuni necorespunzătoare... Toate motivele obiective, toate împrejurările subiective care te înconjoară nu pot decât să te înduplece să stai mai departe în locul unde eşti. Dumneata ai dat o ultimă comandă. Să ocup locul dumitale!...Dacă ascult această comandă din dragoste şi respect faţă de dumneata şi faţă de partidul nostru o fac cu inima îndurerată şi poate îndoită.
 Cu inima îndurerată, fiindcă atât de mult ne-am obişnuit să te vedem în locul pe care-l ocupi şi cu inima îndoită fiindcă nu ştiu dacă voi putea răspunde aşteptărilor Dumneavoastră... Eu te rog să primeşti din partea mea şi din partea întregei obşti a Partidului naţional ţărănesc cele mai adânci şi cele mai sincere mulţumiri. Ai binevoit a-mi spune că-mi dai o comandă. Trebuie să spun că n-am crezut în viaţa mea că mi se va da o astfel de comandă şi n-am crezut niciodată că ţara românească va ajunge în aşa grea situaţie încât eu va trebui să primesc să satisfac unei comande atât de departe de gândul meu, de străduinţele mele.
 După 12 ani de preşedinţie a acestui partid, la un moment dat, nu obosit, nu dezgustat, nu din indiferenţă faţă de marile ţeluri pe care le urmăreşte partidul, nu din nesimţire faţă de soarta acestei ţări, nu că nu mă simţeam capabil de muncă, ci fiindcă credeam că altul poate face mai bine decât mine, fi că poate să aplice metode pe care eu nu le ştiu, pe care eu nu le pot aplica, - mi-am dat demisia din preşedinţia de partid. Atunci rugăminţile dumneavoastră au fost zadarnice, ca să nu duc la îndeplinire această hotărâre. Am dus-o. Am spus prietenilor mei: - Din tinereţe am fost în lupta politică. Am făcut tot ce omeneşte este posibil, după modestele mele puteri să satisfac îndatoririle impuse. 
 Va judeca lumea şi istoria dacă va avea vreme să se ocupe de faptele mele, dacă am îndeplinit cu cinste misiunile încredinţate. Sunt hotărât să nu mai iau parte la viaţa politică şi în viaţa publică a statului român în nici un fel de calitate. Vreau ca liniştit, din depărtare, să mă delectez de felul cum înfloreşte ţara românească, naţiunea constituită într-un stat unitar, puternic şi frumos, realizat cu atâtea jertfe şi muncă uriaşe. Şi am spus: - Ferească Dumnezeu să vină ceasul în care eu voiu crede că ţara este în atâta de mare pericol încât să-mi pun din nou munca mea de om politic în serviciul partidului şi al Ţării mele.
 Dacă comanda Dumitale, domnule Mihalache, astăzi o urmez, o fac din respect faţă de dumneata, din dragoste faţă de partid, din devotament faţă de ţară şi pentru că într-adevăr găsesc că a sosit un moment de suprem pericol pentru naţiune şi ţara română, a sosit momentul tragic când se pun în joc, în cumpănă toate rezultatele obţinute de generaţii şi de secole întru înfăptuirea unui mare ideal. Aşa fiind, fiecare trebuie să stea la locul unde este comanda de corporaţie de care este legat cu sufletul şi cu aceleaşi idealuri. Domnilor, urmez o comandă, o poruncă, care cred că se dă fiindcă cei ce o dau mă cunosc. Deci nu voi arăta programul meu politic, nici metodele mele de luptă.
 Cunoaşteţi programul meu politic, cunoaşteţi metoda mea. Trăiesc şi mor cu ele. Am spus că m-am hotărât să primesc acest post de comandă pentrucă găsesc că ţara este la grea răspântie. Ţara noastră este scena unor contraziceri şi paradoxe revoltătoare, insuportabile ...Cele mai frumoase şi strălucitoare uniforme la armată... Serbări şi parade fără sfârşit. Dar oştirea neînarmată... Edificii insalubre pentru funcţionari; şcoli şi spitale care se dărâmă... 
 Se spune: toate drepturile derivă de la naţiune. Trăim însă în realitate sub un regim dictatorial şi întreaga ţară se prezintă ca o cazarmă... Stăm sub stare de asediu, sub cenzură. Suntem conduşi cu decrete-legi... prin care se încheie contracte, se înstrăinează averea naţională şi bunuri ale statului... se înfiinţează servicii noi cu rang de ministere, care n-au nici un fel de răspundere faţă de naţiune... se fac deblocări revoltătoare, se dezorganizează servicii, oamenii vrednici sunt trimişi prea timpuriu la loc de odihnă... dictatura e declarată pe faţă fără nici un fel de rezervă... se dă curs liber unei serii întregi de guverne personale, în 8 ani s-au perindat 9 guverne... o bătaie de joc la adresa demnităţii naţionale... o ofensă adusă drepturilor politice şi cetăţeneşti ale poporului nostru...Ce este de făcut în faţa acestei situaţii?
 Trebuie în materie internă să căutăm înlăturarea acestor paradoxe, a acestor echivocuri şi punerea în fiinţă a unui sistem de guvernare sinceră, serioasă, categorică şi devotată intereselor superioare ale naţiunei şi ţării româneşti. Trebuesc înlăturate formele goale, trebue să năzuim a realiza esenţa şi înţelesul adânc al lucrurilor, trebuie înlăturat înainte de toate sistemul dictatorial care ne umileşte...
 În materie externă trebuie să înlăturăm echivocul acesta insuportabil care pluteşte asupra ţării şi asupra naţiunii noastre şi acea neîncredere cu care este privită România în toate taberele, indiferent în ce cercuri de interese internaţionale se găsesc. Trebue ca manifestările noastre fi cu vorba, dar şi cu fapta si în suflet, dar si în toate semnele exterioare să fie sincere, adevărate, deschise, clare si fără echivocuri. Alianţele pe care le avem să fie păstrate cu sfiinţenie. Să susţinem pe faţă, franc, categoric şi fără posibilitate de răstălmăcire sistemele internaţionale care se întemeiază pe marile noastre prietene Franţa şi Anglia, care au ajutat să realizăm idealul nostru naţional şi ne-au ajutat acum ca să-l păstrăm...
 Să împrăştiem atmosfera ce pluteşte deasupra capului nostru că naţiunea noastră ar putea să lucreze în dos, infidelă şi cu surprinderi... politica externă să se caracterizeze pe sinceritate şi claritate, prin spirit activ... să contribuim în prima linie la rezolvarea marilor probleme de care depinde pacea lumii şi siguranţa Statelor mici din această parte a lumii... noi trebue să susţinem ideia naţională nu numai în forma exterioară că avem statul nostru naţional, ci să-i dăm şi conţinutul într-adevăr naţional şi prin acest conţinut să ridicăm poporul românesc care a suferit asupriri şi a rămas în urma altor popoare. Noi ştim ce înseamnă pentru ţara noastră regalitatea. Noi ştim ce servicii imense a adus dinastia noastră strălucită ţării noastre... îl rugăm pe regele Carol să înlăture din jurul său sfătuitorii şi apropiaţii nechemaţi care n-au nimic a face cu naţiunea. Şi-l rugăm să nu asculte de sfaturile lor false, ci să pună urechea pe inima poporului care grăieşte prin aleşii săi.
 Eu sunt adânc convins că partidul acesta, în care m-am născut şi în care vreau să mor, are cele mai sănătoase şi cele mai potrivite vederi şi metode pentru a asigura prosperitatea ţării noastre şi veşnica ei dăinuire."
 Prin discursul lui Maniu din 1937 retrăim situaţia creată de comunişti după 6 martie 1945 cu sprijinul aceluiaşi Tătărăscu împingând ţara tot spre dezastru. Dacă Tătărăscu a rămas omul tuturor dictaturilor, Iuliu Maniu, după cum l-am văzut până acum, a fost adversarul tuturor dictaturilor şi aşa până la sfârşitul vieţii.
 În faţa pericolului de atunci, din noiembrie 1937, Iuliu Maniu şi-a ales ca prim obiectiv torpilarea planurilor lui Carol al-II-lea şi ale camarilei lui de a oficializa dictatura, iar în faţa pactului electoral încheiat de Tătărăscu cu Vaida i-a opus un alt pact de neagresiune electorală prin care a reuşit să doboare guvernul şi în plus, pentru prima dată, în istoria politică a ţării noastre, guvernul care a făcut alegerile, să le piardă.
După trei întrevederi, între Iuliu Maniu şi Codreanu, purtate în locuinţa doctorului D. Gerota, s-a semnat, pe 25 noiembrie, pactul de neagresiune electorală (pentru a preveni violenţele şi furturile electorale) neadmiţându-se listele comune. Maniu a propus colaborarea pe baza unor puncte nu de program, ci de principii constituţionale, pentru înlăturarea tuturor interpuşilor între Coroană şi ţară, şi obţinerea ridicării cenzurii şi a stării de asediu.
 La acest acord semnat de Iuliu Maniu, Corneliu Zelea Codreanu şi Gheorghe Brătianu (în scopul apărării libertăţii şi a asigurării corectitudinii în alegeri) se menţiona că pactul de neagresiune însemna înconjurarea actelor şi limbajului de violenţă şi denigrare; dar nu împiedică afirmarea ideologiei proprii şi discuţia de bună credinţă. La apelul lansat (de aderare şi a altor formaţiuni politice), au răspuns, pe 27 noiembrie, Partidul Evreiesc şi Partidul Social Democrat, iar pe 28 noiembrie şi Partidul lui Constantin Argetoianu (acesta intrând ca informator al regelui, pentru a-l ţine la curent ce se plănuieşte, spre a se lua măsuri de către camarilă; dar nefiind nimic de ascuns, Iuliu Maniu l-a acceptat).
Berlinul privea cu foarte mare atenţie desfăşurarea evenimentelor de la noi, iar ministrul Germaniei - W. Fabricius - la Bucureşti plecase, după audienţa de la rege, cu mărturisirea acestuia că „în curând un regim de autoritate va fi instaurat şi în România".

Sursa:http://www.universulromanesc.com/ginta/threads/892-Iuliu-Maniu-din-nou-la-comandă

marți, 25 februarie 2014

Diferenta de gandire,momeala-pescar


Diferenţă de gândire, momeală - pescar

Râma, gata stând să pice
Urlă, spânzurată-n ac:
- Dacă muşcă, zău, amice,
Nu ştiu sincer ce îţi fac.

epigramă de Gheorghe Gurău (noiembrie 2011)

Pescuitul nocturn


  Pescuitul nocturn este un pic mai complicat fata de cel pe timp de zi şi simţul tau tactil trebuie să înlocuiască increderea in vedere. Dar nu va faceti griji, pana se intuneca complet , simturile dumneavoastra se vor adapta intunericului, bineinteles atat cat este posibil.
  Pescuitul pe timpul noptii este preferabil in perioadele foarte calde ale anului, atunci cand pe timpul zilei, caldura determina marirea temperaturii straturilor superioare din apa baltilor, lacuri etc. In astfel de perioade, pestele prefera sa se retraga in ape cat mai adanci si sa astepte inserarea sau chiar noaptea pentru a incepe sa se hraneasca.
  In timpul noptii pestele de obicei se agata singur asa ca nu este nevoie sa fiti atenti pentru a-l agata. Seara si noaptea de obicei, incep sa se hraneasca pestii de dimensiuni mai mari, repet asta mai ales in perioadele cand pe timpul zilei temperaturile sunt foarte mari.
  Ca specii de pesti la care puteti avea succes pe timp de noapte pot face referire la somn, clean, salau, stiuca, caras si de ce nu si crapul.
 Cu ce pescuim noaptea
  Sculele de pescuit pe timp de noapte nu difera foarte mult, doar ca tinand cont ca pe timpul noptii aveti posibilitatea sa prindeti exemplare destul de mari este necesar as folositi scule mai puternice.
  De asemenea daca pescuiti cu lansetele, utilizati sisteme de avertizare sonora, clopotei sau bambine fluorescente. La pescuitul statuonar folositi plute cu starleti.
Masuri de siguranta
  Pe timp de noapte pescuitul este foarte distractiv, dar necesita unele masuri de siguranta, ca de exemplu, daca pescuiti in barca sa nu uitati sa imbracati o vesta de salvare.
  Atunci cand pescuiti noaptea cautati locuri cu maluri curate, fara multe agatatori pentru ca pe timpul noptii nu veti avea posibilitatea sa vedeti unde aruncati cu exactitate. In plus trebuie sa va imbracati bine, pentru ca dimineata racoarea isi va spune cuvantul.
Inca de pe timpul zilei, faceti ordine in lucrurile de pe mal si incercati sa memorati unde l-ati pus pe fiecare. Pe timpul noptii va va fi mult mai usor sa gasiti ce aveti nevoie
  De asemenea va sfatuim sa aveti permanent in preajma o lanterna, reflector etc.
Frumusetea pescuitului pe timp de noapte este incontestabila. Linistea, cerul instelat si de ce nu lemnele arzand in micul foc de langa locul unde pescuiti ofera o atmosfera hipnotica. Daca aveti si ceva activitate din partea pestilor va garantez ca o astfe de partida nu o veti uita prea usor.

Sursa:http://ghidul-pescarului.ro/articoltot.php?articoltota&na=Pescuit%20pe%20timp%20de%20noapte

vineri, 21 februarie 2014

5 Componente de baza in supravietuire
5 COMPONENTE DE BAZA IN SUPRAVIETUIRE 
de Patrick E. McHugh *Preluat de pe http://uscrow.org/resources/downloads-survival-manuals/
 *Traducerea din limba engleza este de foarte slaba calitate si a fost facuta cu Google Traducere

Foc | Shelter(Adapost) | Semnalizare | Food & Water(Mancare & Apa) | Primul ajutor

Sunt 5 elemente de baza în aer liber in Abilitati de supravietuire pe care toata lumea care se aventureaza în aer liber
ar trebui sa înteleaga si sa fie pe deplin constienti de nevoia lor potential si utilizare. Aceasta este o
doar scurta schita, nu o explicatie completa a tuturor cerintelor si elementele
necesare în fiecare categorie. Una dintre cele mai importante elemente pentru supravietuire este
între urechi, creierul tau. Nu te panica, utilizati inteligenta dumneavoastra si practica toate
elemente ale 5 Notiuni de baza înainte de a putea fi necesar sa se bazeze pe ele.

FIRE(Focul) poate purifica

Apa, gatiti alimente, salvatori de semnal, asigura caldura, lumina si confort, ajuta la mentinerea
pradatori, la o distanta, si poate fi un prieten cel mai bun venit si companion. Fiecare
persoana care se aventureaza în aer liber ar trebui sa aiba un minim de doi
moduri de a începe un foc cu ei, unul asupra lor în orice moment si celalalt
cu uneltele lor. Câteva focuri mici ofera mai multa caldura decât un foc mare.
Colecta de foc credeti ca veti avea nevoie pentru o noapte si apoi a se colecta la fel
se ridica din nou, experienta arata veti avea nevoie de ea. Economisi combustibil prin a face o "stea
foc ", în cazul în care capetele de busteni mari se întâlnesc în foc numai, împingeti spre interior ca
este nevoie de mai mult combustibil. Face un reflector din patura spatiu pe peretele din spate
de un adapost pentru a reflecta caldura de foc de supravie?uire la spate, stai între
foc si înapoi adapost perete.


                                                                                                             


SHELTER(Adapost) Este

mijloace prin care va proteja organismul de excesul de expunere la soare, frig,
vnt, ploaie sau zapada. Orice lucru care ia departe sau se adauga la corpul dumneavoastra generala
Temperatura poate fi dusmanul tau. Îmbracaminte este prima linie de adapost
protectie, au dreptul de haine pentru mediul potrivit. Au intotdeauna un
palarie. Încercati si sa pastreze stratul cel mai apropiat de uscat corpul tau. Straturi capcana de aer si sunt
mai cald decât o haina groasa. Nu consuma energie a face un adapost în cazul în care natura
prevede o. Practica a construi o rapid-slaba a adapost în cazul în care nu se poate
gasi zona de camping, nu asteptati pâna când aveti nevoie pentru a face una. Utilizati un SPACE
BLANKET pentru a preveni umezeala sau pentru a izola adapost sau pentru a va încheia
într-o sedin?t sau pozitia ghemuit pentru a se concentra caldura corpului de baza.

                                                                                                     


De semnalizare este

având la dispozit6ie mijloacele si capacitatea de a alerta orice si toate salvatori potentiali
ca va aflati în nevoie de ajutor. Foc, lumina intermitenta, markeri culori mai luminoase,
steaguri, oglinzi, fluiere toate va va ajuta sa fi gasit. Trei incendii într-o
forma triunghiulara sunt un semnal de ajutor recunoscut. Banca cu atentie semnalul
incendii pentru a preveni aprinderea zona înconjuratoare. Utilizati oglinzi semnal regulate numai
atunci când se poate vedea un avion, sau oameni în departare. Utilizati URGENTA lumina strobe
pe timp de noapte pentru a ajuta la a atrage atentia de la cei care ar putea fi in zona. Face
foc de fum cu material organic peste foc în timpul zilei pentru a atrage
atentie. Expune la sol a semnalului aer în câmp deschis, SOS din roci, busteni
sau haine colorate, indiferent de va fi privita în contextul. Cele mai cautare
si partidele de salvare folosesc aeronave ca o metoda principala de observare.

                                                                           


Alimente / apa

Sunt vitale fata de supravietuire. Ratie nu sudoare dvs. aportul de apa. Încerca
sa bea doar în racoarea serii. Puteti trai pâna la trei zile, fara
de apa. NU mananca plante pe care nu le cunosc. Nu beau urina. Presupune întotdeauna
care va avea nevoie de mai multa mâncare si de apa, atunci când va planificati calatoria. Energie pachet
baruri si bomboane în buzunare, la tot timpul, doar în cazul în. Daca este posibil, se fierbe totul
de apa 10 minute, plus un minut pentru fiecare 1000 de metri deasupra nivelului marii. Încordare
de apa prin batista pentru a elimina particulele mari. Încercati sa bea numai în
racoarea serii. Nu asteptati pâna când sunte?i fara apa sa-l colecteze.
Au unele saci de zip poli pentru a colecta ?i stoca apa. Nu mânca orice fructe de padure
care nu sunteti sigur de ceea ce sunt. Puteti prinde apa de ploaie în ta
SPACE BLANKET de stabilire-l într-un sant.                                                                             


PRIMUL AJUTOR Nu este

doar nevoile medicale de baza, acesta este principalul mod în care ac?ioneaza pentru a supravietui.
Nu te panica, sa ramâna calm si de a face ceea ce trebuie sa faci pentru a avea grija de tine. STOP
mijloace Sit, Gânditi-va, Respectati, si Plan. Acesta este lucrul cel mai inteligent posibil
face atunci când va dati seama ca sunt pierdute sau blocati. Cel mai important element este de a
mentine creierul functioneaza rational, acesta este primul ajutor de baza pentru supravietuire.
Analiza nevoile tale înainte de fiecare calatorie, de a crea o lista de control medical si sa o
kit de personal mici, cu tine tot timpul. Cele mai multe situatii de supravietuire necesita doar
pansament pentru mici taieturi, vânatai ?i nevoile de medicatie personale, asigurati-va ca
stii ce ai cu tine si cum sa-l foloseasca. Nu mai mult de pachet, pachet ce
simt va trebui sa efectueze cu tine tot timpul. Concentreaza-te pe a fi gasit,
ambalaj o poza de familie cu echipamentul pentru a va reaminti de motive pentru a
ramân calm si sa supravietuiasca. Preveni hipotermia
prin izolarea singur într-o patura SPACE.

Sursa:http://uscrow.org/resources/downloads-survival-manuals/

joi, 20 februarie 2014

Top vise *Ou


 10. Ou

Oul este semn de bunastare, prosperitate, nastere usoara si sperante matrimoniale. Daca visezi un ou clocit inseamna ca vei avea parte de o cearta, daca visezi un ou colorat inseamna ca vei avea parte de o petrecere, daca visezi coji de oua inseamna ca vei fi in doliu deoarece o ruda moare. In vechile societati oul reprezenta simbolul femeiii. Daca o femeie insarcinata va visa ca tien un ou in mana, inseamna ca va avea o fata. Daca visezi oua stricate te vei confrunta cu dificultati in viata de zi cu zi, daca visezi oua sparte vei avea pierderi imporant.e
Sursa:http://zeceintop.ro/top-10-al-celor-mai-intalnite-vise-si-semnificatia-lor/

miercuri, 19 februarie 2014

Myke Hawke


Myke Hawke
*Preluat de pe From Wikipedia, the free encyclopedia
*Traducerea din limba engleza cu Google Traducere(traducerea lasa de dorit)


Mykel Hawke (nascut la 29 noiembrie 1965) este un pensionar US Army Fortele Speciale ofiter, cel mai bine cunoscut peMntru rolul sau în Discovery Channel serie Man, Woman, Wild , unde a jucat alaturi de sotia sa, Ruth Anglia , un britanic prezentator de televiziune si actrita. El în prezent lucreaza pentru Travel Channel. El este de asemenea autorul a mai multe carti, cel mai recent Manualul Green Beret Survival Hawke.

Mykel Hawke locuieste in prezent in New Orleans, Louisiana, are doi fii si doi nepoti de la o casatorie anterioara de 12 ani, el are un fiu, nascut în Londra, Anglia, de la casatoria sa cu Ruth Anglia de 8 ani.

Tineretea si cariera

Mykel Hawke sa nascut in Fort Knox, Kentucky pe 29 noiembrie 1965, ca un "Armata brat," el a crescut în principal în sud-est, se deplaseaza frecvent. El sa casatorit cu Ruth Anglia în 2005 si locuiesc în prezent în New Orleans, Louisiana, cu fiul lor.

Educatie

El a câstigat un Bachelor of Science diploma în biologie de la Universitatea din New York ?i un Master of Science diploma în psihologie de la Universitatea din California, Santa Barbara . Un veteran de lupta, Hawke a servit atât ca un soldat înrolat cat si ca ofiter comandat în Fortele Speciale ale Armatei SUA (" Beretele Verzi "), atingerea rangul de capitan. El a luptat cu rebelii, si a instruit fortele de mentinere a pacii ONU la sfârsitul razboiului in Africa si a facut lupta de cautare si salvare, misiuni în timpul razboiului impotriva droguri în Columbia . De asemenea, de notat este faptul ca el a câstigat centuri negre în ambelesporturi: Aikido si judo .

Cariera

Primul sau loc de munca de televiziune pe sezon sapte de MTV 's Road Rules , 1998, unde a jucat atât pe tipul bun care a antrenat copiii sa recupereze chihuahua lor rapit si apoi a jucat personajul negativ asupra Insulei Serpilor a lua aruncat unul câte unul. Mykel a fost, de asemenea, unul din patru experti de supravietuire prezentate în Discovery Channel 's-scurta durata serie, Stiinta de supravie?uire. În episodul 2, "Evadare din Amazon", Mykel petrece trei zile în Amazon reducerea uneltele sale de supravietuire în fiecare zi succesive. Mai târziu, el a continuat în industria showbiz-ului cu diverse locuri de munca, cum ar fi o garantie si medic pentru spectacole, cum ar fi Kourtney si Khloe Take Miami si Fox Reality Canalul 's Paradise Hotel 2 , pe care el, de asemenea, a aparut inch

Serviciu militar

Mykel Hawke
Nascut 29 noiembrie 1965 (48 de ani)
Fort Knox, Kentucky
Supunere Statele Unite
Service / ramura Armata Statelor Unite
Ani de serviciu 1982-2011
Rang US-O3 insignia.svg Capitan
Unitate Fortele Speciale
Premii Fortele speciale Tab
Combat Infanterie Badge
US Army Maestru Parasutist insigna
Alte lucrari Actor, Instructor, orator

Mykel aderat la armata SUA în 1982. El a servit în serviciu activ pentru un total de 12 ani, de asemenea, el a servit în rezerva si Garda de înca 12 de ani. El a fost un First Class Sergeant (E-7), înainte de a luat un comision ca un ofiter, 18A . El a tinut trei Înrolat, Fortele Speciale competente profesionale militare (MOS):

Fortele Speciale Medic, 18D
Fortele Speciale Communicator, 18E
Special Forces Intelligence Operations, 18F

Mykel primit plata pentru trei limbi, numarul maxim autorizat. Sa retras în 2011 de la Comandamentul Fort-elor Speciale ale Armatei SUA de la Fort Bragg , Carolina de Nord . 


Ruth Hawke England


Ruth Hawke England
Preluat de pe :ruthengland.com
Traducerea din limba engleza cu Google Traducere(traducerea este de slaba calitate)


RUTH Hawke England a avut întotdeauna o pasiune pentru calatorie si pentru lumea naturala.
Dupa ce a absolvit cu o diploma în fotografie si a face film de la Universitatea din Westminster din Londra, ea a petrecut mai multe luni de via?a cu tribul Iban în junglele din Borneo, filmare fotografii care documenteaza modul de exploatare forestiera a fost impact modul lor traditional de viata.
Ruth a învatat în primul rând de afaceri de televiziune ca reporter la un post de stiri din Londra în Regatul Unit.
Ea a fost recrutat mai târziu pentru a citi stiri nationale de zi cu zi de Channel 5, una din Marea Britanie de televiziune majore networks.Since atunci, ea a urmat o cariera de televiziune independent de succes în Anglia si Statele Unite, în special în stiri, de calatorie si de programare de aventura, de lucru la peste 90 de muguri straini de pretutindeni din Rwanda la Cercul Arctic. Timp de trei ani, ea a fost gazda a Wish You Were Here, unul dintre spectacolele de turism de top din Marea Britanie. În plus, ea a calatorit în jurul lumii ca un reporter pentru Jurnalul National Geographic Channel Explorer. Ea a gazduit, de asemenea, o varietate de populare de fapt, realitatea ?i chat-show-uri. Ea a avut mai multe articole publicate în ABTA Magazine (Asociatia de turism). Ruth a fost nascut într-un sat din Worcestershire, Anglia. Ea este casatorita cu fostul Green Beret Capitane, Mykel Hawke, si ei au un fiu.
Ruth recent a jucat alaturi de sotul ei, Mykel Hawke, pe Discovery Channel a lovit serie de supravietuire MAN femeie WILD. Ea este în prezent co-a jucat cu Mykel în noua serie LOST supravietuitori Travel Channel, stabilite pentru a începe difuzarea Fall 2013.

marți, 18 februarie 2014

Dictionar de vise-litera Z


Zaruri: vizeaza capacitatea individului de a lua decizii, modul in care se implica intr-o actiune, se cere fermitate, hotarare, curaj, asumarea riscurilor, arata ca te bazezi pe hazard, forta intamplarii e mai mare decat forta proprie, a te lasa in mainile destinului, descrie probleme cu mai multe fatete de abordare, din care toate sunt nesigure sau riscante, sentimentul ca nu mai e nimic de facut, ca lucrurile sunt deja hotarate.

Zana: nevoie de protectie, sperante, iluzii, fuga de realitate intr-o lume a fanteziei, utopii, idealism ajuns la extrema, asteptarea unui miracol in viata personala, incapacitatea de a actiona, asteptand un sprijin influent din afara, imaturitate, infantilism, incredere in alte forte decat cele proprii, superstitii, incredere oarba in „ce ti-e scris”.

Zapada: emotii reprimate sau neexprimate, nevoia de a gandi obiectiv si rational, fara implicare emotionala, auto-cenzura, reprimari, frustrari, teama de a-ti recunoaste propriile emotii, racirea sentimentelor, distantare, indiferenta, detasare, capacitatea de a intelegere ceva la rece; (care acopera totul) ascunderea propriei emotivitati in spatele unei masti de indiferenta si fermitate, slabiciuni nerecunoscute, teama de a-ti deschide sufletul, teama de a fi jignit sau ranit, auto-aparare, detasare; (curata) nevinovatie, inocenta, puritate, liniste, pace, adevar, relaxare, emotii pozitive, dar tinute sub control; (zapada nou asternuta si necalcata) noi inceputuri, o noua cale de a vedea lucrurile, corectitudine, capacitatea de a juca cinstit; (murdara) vinovatie, incorectitudine, emotii negative, sentimente extreme; (topita) slabiciune, incapacitatea de a-ti mentine pozitia, capricii, mila, caracter slab, buna-vointa, a trece cu vederea; (urme in zapada) amintiri negative, capacitatea de invata din lectiile trecutului, a invata din greseli, efecte neplacute ale trecutului, inchidere la nivel emotional din cauza unor suferinte din trecut, suspiciune, prudenta in plan sentimental (sentimentul celui care s-a mai fript o data).

Zbor: nevoie de libertate de actiune, de expresie, de gandire, orice alt tip de independenta, in functie de atmosfera generala a visului, dorinta de a depasi orice limita, curaj, indrazneala, initiativa, asumarea riscurilor, dorinta de a rupe regulile si restrictiile, dorinta de suprematie si dominare, complex de superiortate, incredere in fortele proprii, supra-estimare, ambitii personale; (senzatie neplacuta de zbor, cu teama de cadere) avertisment cu privire la inaltimea mult prea mare a telurilor tale, idealism periculos, neincredere in propria persoana, sub-estimarea fortelor, risc de dezamagiri, lipsa oricarei perspective, stress, teama de viitor, deznadejde, pesimism, sentimentul ca faci un lucru doar pentru placul altuia, te simti obligat sa faci ceva; (zbor placut, fara griji si fara teama) multumire, perioada buna a vietii, optimism, capacitatea de a te lasa in voia sortii, cu incredere absoluta in viitor.

Zdrobi: (zdrobind ceva) tensiune greu de suportat, fiind obligat sa iei o decizie ferma imediat, presiunea timpului, constrangeri, frustrari, piedici, sentimentul ca esti obligat sa faci ceva, privare de libertate, disciplina si limite impuse, respectarea unui regulament.

Zeama: (mancare cu multa zeama) sentimentul de tragere de timp, pierdere de vreme, prelungirea inutila a unei situatii, asteptare, pasivitate.


Zebra: (trecere de pietoni) obligativitatea respectarii unor reguli impuse, limitarea libertatii, formalism in comunicare, limbaj tinut sub control, atentie sporita la formalre, incapacitatea de a te exprima liber, cenzura, frustrari, sentimentul ca esti controlat; (animal) opusul celor de mai sus.

Zero: (zero continut intr-un numar; 10, 20 etc) posibilitatea de a atinge perfectiunea prin ambitie si asociere cu persoane potrivite, atata vreme cat de unul singur te simti blocat, nevoie de colaborare, incapacitatea de a actiona singur, sub-estimare, lipsa de incredere in tine insuti, in functie de cifra ce insoteste zero, trebuie sa cauti parteneriat cu o persoana care are calitatile descrise de cifra respectiva. (cerc) vezi cerc; (cifra zero) vezi numere – zero; (mai multi de zero) neincredere in valoarea personala, sentiment de inutilitate, de supapreciere totala, complex de inferioritate, retragere, izolare, timiditate.

Zeu: nevoie de protectie, mare putere de creatie, ambitii marete, auto-afirmare, auto-depasire, incredere in destin dar si in fortele proprii, cautarea adevarului, energie creatoare, teama de pedeapsa, sentiment de culpabilitate pentru posibile greseli comise, dar tinute ascunse, sentimentul ca cineva vede ce ai facut.

Zgaria/zgarietura: invidie, dorinte puternice, sentimente extreme, nevoie de auto-aparare, ambitii imense.

Zgomot: neplaceri, piedici marunte, incapacitate de concentrare, neatentie, pierderea controlului, risc de esec.

Ziar / ziarist: nevoie de informare, de acumulare de experienta, atentie mai mare la ce se intampla in jur, implicare, renuntarea la pasivitate si superficialitate, studiu, analiza, curiozitate, comunicativitate, sociabilitate, implicare mai mare in viata sociala.

Zid: (esti in fata unui zid, il intalnesti in cale, te opreste sa ajungi la ceva) obstacol, frustrari, lipsa de perspectiva (esti inchis intre niste ziduri, in spatele unui zid) cenzura, reprimarea personalitatii, frustrari, incapacitatea de a actiona, lipsa de orizont, neincredere, mari piedici, inchistare, rigiditate, timiditate, izolare, restrictii; (escaladezi un zid) capacitatea de a actiona, curaj, initiativa, infruntarea pericolului, inconstienta, asumarea riscurilor, trecere peste orice obstacol.

Zimbru: putere, forta, spirit masculin, integritate, personalitate puternica, greu de infrant, fermitate.

Ziua: (actiunea are loc ziua) elemente vizibile, adevar, incredere, directie clara, capacitatea de a lua decizii, obiectivitate, perspective; (zilele saptamanii) vezi luni, marti etc; (actiunea se petrece de ziua ta) vizeaza un eveniment important pentru destinul tau, actiune rara, semnificativa pentru intreaga ta existenta, cere atentie sporita si seriozitate maxima.

Zmeu: (personaj de poveste) anticipare a unor evenimente urmatoare, avertismente primite, perspective infricosatoare, greutati, teama, panica; (de hartie, pe cer) placere, usurinta, superficialitate, aparente inselatoare, perioada buna, lipsita de griji, seninatate, imaturitate, dorinta de a te pastra copil in anumite privinte, nevoie de libertate, dar si de ghidare in acelasi timp, ai impresia ca faci ce vrei, dar esti condus din umbra.

Zori: semn al unui nou inceput; putere de intelegere, speranta in vremuri mai bune, renastere; trezire la viata, vezi si rasarit.

Zugrav / zugravi: dorinta de a face schimbari radicale in viata, nevoie de reinnoire, de schimbare de decor, de mentalitate; capacitatea de a-ti infrumuseta singur viata sau mediul in care traiesti, dorinta de a lasa o impresie buna.

Sursa:http://www.almeea.com/z-dictionar-de-vise/

vineri, 7 februarie 2014

Voina-Vf.Papusa-Muntele Dracsinului-Muntele Tamalul Mare-Cabana Plaiul Foii (muntii Iezer-Papusa)


9. Voina – vf. Păpușa, 2391 m – Muntele Dracsinului – Muntele Tămalul Mare – Cabana Flaiul Foii.
Marcaj: Cabana Voina – Izvorul din Plai, triunghi roșu; Izvorul din Plai – vf. Păpușa, bandă roșie; Păpușa – Valea Dracsinului, bandă albastră; Valea Dracsinului – Plaiul Foii, bandă albastră.
Durata: Cabana Voina – Izvorul din Plai, 4 ore; Izvorul din Plai – vf. Păpușa, 1 ½ – 2 ore; Păpușa – Valea Dracsinului, 3 ore; Valea Dracsinului – Plaiul Foii, 3 ½.
Caracteristici: Traseul nu este accesibil iarna.

Sursa:http://www.traseeromania.ro/trasee-muntii-iezer-papusa/

marți, 4 februarie 2014

Criza femeii la 40 de ani: bărbaţi mai tineri, decolteuri adânci sau delăsareCriza femeii la 40 de ani: bărbaţi mai tineri, decolteuri adânci sau delăsare

Nu doar bărbaţii trec prin ceea ce se cheamă criza vârstei mijlocii, ci şi femeile. Doar că în cazul acestora, „simptomele” sunt mult mai evidente şi pot fi observate cu uşurinţă mai ales în cazul vedetelor
Decolteu adânc, care dezvăluie mai mult ca oricând, tatuaj într-o zonă greu accesibilă, slăbit brusc şi schimbat culoarea părului, haine extrem de mulate şi activităţi sportive extreme – ar fi doar câteva dintre detaliile care anunţă criza de la40 de ani a unei femei. Exemplele sunt numeroase, printre noi, la televizor şi în reviste.

Cum arată criza?

 Detaliile şi felul în care criza se manifestă sunt diferite, dar motivele rămân aceleaşi, indiferent de sex. Cu cât femeile, dar şi bărbaţii, înaintează în vârstă, cu atât creşte teama că viaţa a fost trăită greşit şi că tinereţea s-a dus. Vârsta se transformă într-o luptă pentru recâştigarea unor calităţi şi detalii care aparţin, de fapt, perioadei de la 20 şi ceva de ani.
Termenul de criză a vârstei mijlocii a fost folosit prima dată în 1965, când se susţinea că poate avea loc oricând între 40 şi 60 de ani. Astăzi, criza se manifestă mai devreme de atât şi, potrivit studiilor recente, poate dura între doi şi cinci ani. Simptomele se regăsesc la majoritatea reprezentantelor sexului frumos, indiferent de statut social sau carieră. Dacă la 30 de ani, întrebările şi dilemele existenţiale se concentrează în jurul carierei, un deceniu mai târziu interesul se mută pe scopul vieţii. A fost sau nu viaţa trăită cum s-ar fi dorit sau este momentul unei schimbări radicale?"Femeia crede că riscă să nu mai fie iubită”

Psihologul Mihai Copăceanu, blogger adevarul.ro, confirmă existenţa practică şi teoretică a unei crize care se manifestă în jurul vârstei de 37-43 de ani. Specialistul menţionează că nu este vorba de o manifestare clinică, de multe ori intervenţia psihologului nefiind necesară. „Sunt doamne ce traversează schimbări evidente la nivel personal, familial şi social, dar nu îngrijorătoare”, spune acesta.
 Mihai Copăceanu explică cum femeia, „prin excelenţă fiinţa iubită şi apreciată, respectată şi elogiată”, atinge vârsta de 40 de ani printr-un declin, de cele mai multe ori.
 Avântul adolescenţei şi al adultului tânăr a trecut, domnişoara a devenit soţie şi imediat mamă. În centrul vieţii de familie au fost pentru câţiva ani copilaşii, iar acum aceştia au crescut şi nu mai au nevoie de o atenţie exclusivă. Atunci, ea doreşte să redevină în prim-plan (pentru soţ, prieteni şi colegi), explică psihologul.
Aspectul fizic este primul semn de îngrijorare, menţionează Copăceanu, femeia începe să-şi dea seama de frumuseţea fizică nu mai este aceeaşi ca la 22 de ani, frecventează mai des saloanele de cosmetică şi nu acceptă glume pe seama vârstei, pe care nici nu o recunoşte. Cele mai uşoare schimbări se fac la acest nivel, de aceea sunt şi primele semne care o dau de gol. Alegerile vestimentare au tendinţa să nu fie pe seama vârstei, dimpotrivă, iar accesorii mai mult sau mai puţin radicale sunt luate în calcul.

De ce preferă bărbaţii mult mai tineri?

 „Sentimentul şi convingerea că tinereţea în adevăratul sens al cuvântului a trecut, că de fapt a depăşit jumătatea vieţii la care se pot adăuga oboseala, rutina, serviciul dificil, conflictele, renunţarea la vechiul job, dispariţia celor dragi sau chiar afecţiuni medicale sunt câteva semne de luat în seamă. Apare dorinţa de a face o schimbare, una vizibilă, cu impact. Plictiseala datorată unui stil de viaţă fără satisfacţie şi entuziasm, unei rutini, o confuzie existenţială (ivirea unor întrebări asupra a ceea ce am făcut până acum şi ceea ce voi face cu viaţa mea). Şi în sens negativ iritabilitatea, supărarea, impulsivitatea sau tristeţea repetată şi până la abuz de alcool şi depresie sunt alte semne de îngrijorare”, enumeră Mihai Copăceanu semnele care anunţă o astfel de criză.
 „Cariera încă joacă un rol important şi totuşi constatăm o distanţare între soţi caracterizată prin episoade repetate de infidelitate. Divorţurile în jurul vârstei de 40 de ani sunt foarte dese şi în creştere. Ce-i drept, disfuncţiile familiale nu apar de pe o zi pe alta însă doar acum, ajunse la o anume gravitate, sunt sesizabile şi înspăimântătoare. Femeia crede că riscă să nu mai fie iubită”, este de părere acesta.
Mihai Copăceanu crede că pentru unele femei poate fi vorba de un regres la stadiul adolescentin, la acele experienţe pe care nu le-au avut sau le-au avut prea puţin, a căror amintire încă le cauzează bucurie.
Sursa:http://ro.stiri.yahoo.com/criza-femeii-la-40-ani-bărbaţi-mai-tineri-064118334.html

Politica sub amenintare


 Politica sub amenintare
de Cicerone Ionitoiu


În această nouă fază vine la rând Nicolae lorga care primeşte o scrisoare cu următorul cuprins: „Domnule lorga, în drumul spre guvernarea României, Partidul Totul pentru Ţară nu se mai împiedică de nici o persoană, oricine să fie si oricât de sus pusă. Acţiunea d-voastră contra «Partidului Totul pentru Ţară» este îndreptată si contra Ţării, căci ţara şi-a pus nădejdea în acest partid. Pentru aceasta vă considerăm un Trădător. Vă prevenim să vă astâmpăraţi. Contrar, echipa morţii nr. 12 din laşi îşi va îndeplini misiunea cu care a fost însărcinată, adică suprimarea D-voastră". Echipa morţii nr. 12 
Se agita la drumul mare problema naţională cu pistolul şi ciomagul. Metoda naţională agresivă, explozivă, revanşardă, bazată pe ideea de rasă, îşi găsise adepţi şi-n ţara noastră, care-şi luaseră ca model gândirile străine sufletului românesc.
 Ion Mihalache s-a adresat atunci, în 1936, tineretului naţional ţărănesc spunând printre altele: „Războiul a adus în toate ţările o accentuare a ideii şi conştiinţei naţionale. Era firesc. Războiul mondial a însemnat triumful principiului naţionalităţilor; fiecare naţiune în statul ei naţional. 
 Este necesar, pentru afirmarea şi întărirea Statului ei naţional, o puternică afirmare a conştiinţei naţionale. Conştiinţa noastră naţională, naţionalismul nostru, nu pot fi inspirate şi imitate după naţionalismul imperialist german sau italian. Sufletul ţărănesc, nu poate dori războiul gata de a ne sfărâma hotarele şi de a ne trece prin foc şi sabie. Este de mirare că se găsesc Români care să se bucure de spiritul războinic al Germaniei şi care să se inspire de la tendinţele naţionalismului german... 
 Cu totul alta trebuie să fie direcţia naţionalismului românesc. Ea nu poate fi decât în sensul consolidării hotarelor fi al colaborării întregii suflări întru consolidarea internă a Statului românesc naţional. Nu un naţionalism distructiv, ci un naţionalism constructiv... A ridica ţărănimea printr-un întreg program de reforme, economiceşte, fiziceşte si sufleteşte, este esenţialul mijloc serios de a ridica românismul.
 ... Statele dominate în trecut au asuprit pe români si mai ales pe ţărani si au favorizat elemente de alte naţionalităţi. Dorim acum, sub statul românesc, egalitate si dreptate... Nu e bună o politică de ură si prigoană din partea populaţiei româneşti contra populaţiei minoritare, ci de angrenare a minoritarilor în politica partidelor româneşti împărţindu-se si ei în aceste partide pe baze de programe economice si sociale, în cadrul ideii Statului român...
 Problema evreiască nu poate fi rezolvată nici prin «Numerus valahicus», nici prin expulzarea în Madagascar cum propune dl. Cuza, fiindcă Madagascarul nu e al d-lui Cuza, ci al Franţei care nu vrea să i-l dea!... De altfel, dl. Cuza a adăugat la Cameră, că e pentru expulzare dacă... vor voi şi celelalte ţări! Dar dacă nu vor voi? Nu e serioasă discuţia în acest chip. Nici prin spargerea de capete, spargere de geamuri, scandaluri continue. Toate măsurile pozitive sunt mai bune: a înarma populaţia românească cu virtuţi constructive, statul stându-i în ajutor.
 La Borşa - târguşor evreiesc din Maramureş -antisemiţii au aplicat «naţionalismul» lor distructiv: au dat foc satului, acum câţiva ani, şi a ars până-n temelii. Au ars casele, dar populaţia evreiască a rămas înstărită şi cu case de zid ca la oraşe, refăcute din subscripţia evreilor din toată lumea.
 În satul vecin, Vişeul de Sus, am aplicat noi naţionalismul constructiv. Pădurile statului erau devastate de firmele evreieşti... După o cercetare a mea la faţa locului, am introdus exploatarea în Regie de stat, cu ţărani maramureşeni.Poftiţi acum pe Valea Râului din Maramureş şi veţi vedea românizare model.
A pune foc ţării şi a nu aduce o soluţie pozitivă este o crimă naţională. Datele problemei naţionale trebuiesc examinate, nu numai pe planul etic, ci şi economic, cultural, politic etc. Izvorul şi nădejdea rămân însă tot acolo jos, în adâncurile naţiei, în ţărănime... cu însuşi frământarea maselor, cu consultarea lor, cu metoda democraţiei ţărăneşti organizate."
Iuliu Maniu, în aceeaşi perioadă, se angrenase în lupta pentru răsturnarea guvernului şi a camarilei, urmărind să deschidă „ochii şi urechile regelui" asupra relelor ce se petrec în ţară din cauza celor nechemaţi ce mişună în culoarele palatului.
 Această atitudine l-a deranjat nu numai pe rege, dar şi pe Ion Mihalache care urmărea să aducă Partidul Naţional-Ţărănesc la putere printr-o atitudine conciliatoare în faţa capriciilor domneşti. Maniu, convins de eşecul acestei tactici, pentru a nu i se reproşa că a făcut să eşueze tactica, a plecat la Bădăcin, convins că şi de această dată are dreptate.
 Paralel cu deschiderea drumului spre o dictatură personală în ţara prin manevrele lui Gută Tătarăscu, asistăm şi pe plan extern la manifestarea făţişă a dictaturii germane la care se ataşază şi Italia, în primul moment, pentru revizuirea statutului militar în vederea sporirii înarmărilor Ungariei, Bulgariei şi Austriei. Hitler nesocoteşte „Tratatul de la Versailles" anunţând serviciul militar obligatoriu şi general, constituirea aviaţiei proprii şi pregătirea condiţiilor pentru „alipirea" Austriei. Toate acestea constituiau în acelaşi timp o încurajare a Italiei care a şi trecut la acţiune prin atacarea Abisiniei, pe data de 5 octombrie 1935. în acest conflict, Ungaria a fost dublă câştigătoare, pe plan politic, prin ajutorarea Italiei cu grâul şi petrolul românesc (furnizat în ducerea războiului), iar pe plan economic câştiga din diferenţa preţurilor acestor mărfuri.
 Politica externă dusă de Nicolae Titulescu care urmărea o apropiere de URSS prin încheierea unui pact de asistenţă mutuală a produs furtună în viaţa politică internă, unde, primul-ministru, Gută Tătărăscu, a început să-şi manifeste nemulţumirea, la sugestia lui Carol al-II-lea, faţă de ministrul de externe. Gheorghe Brătianu, după întoarcerea din Germania, a atacat guvernul în cameră, cerând explicaţii cu privire la apropierea de URSS, socotind că era bine să se schimbe orientarea politicii externe a României în funcţie de succesele lui Hitler şi a creşterii mişcării de dreapta.
Germania, şi ea, se lansase într-o campanie împotriva lui Titulescu, mergând până la ameninţarea cu suprimarea făcută de ambasadorul lui Hitler la Paris - Roland Koester - care a declarat că ţara lui înţelege să înlăture din cale pe cei ce se împotrivesc expansiunii ei în Europa, printre ei aflându-se şi N. Titulescu „aliat credincios al Parisului şi Londrei".
 Devenise clar cine urmărea scopuri politice prin vărsare de sânge. Şi admiratori îşi găsiseră în ţările vizate ca intrând „în spaţiul vital"!
 Nu ne vom mai mira când vom afla că, la data de 21 februarie 1936, la Vălenii de Munte. Legionarii şi cuziştii au făcut parastas lui N. Iorga, în bătaie de joc, găsindu-se chiar preoţi ca să oficieze. Aceasta avea loc după ce în Camera Deputaţilor, Nichifor Robu (fruntaş cuzist) se adresase deputatului Petre Andrei: „Pentru dumneavoastră ciomagul este prea puţin... gloanţele vă trebuie, vă spun eu". Acţiunile revanşarde ale lui Hitler erau secondate şi pe plan internaţional de agitaţii ale grupărilor ce-l simpatizau şi chiar de încurajări de acţiuni armate în alte părţi. Astfel, Spania, care, începând din februarie 1936 era confruntată cu manifestaţii violente între adepţii generalului Franco şi agitaţiile comuniste de a pune mâna pe putere, şi-a trimis un general care să discute cu Hitler situaţia din Peninsula Iberică.
 Nu numai că a făcut doar promisiuni de susţinere a cauzei anticomuniste, dar Hitler a trecut la acţiuni de mână forte, în contra neputincioasei „Societăţi a naţiunilor" nesocotind tratatele de limitare a înarmărilor. Pe 6 martie 1936 a ocupat Rhenania şi a doua zi de la tribuna „reichstagului" a tunat ameninţător că împotriva asigurărilor pacifiste pe care le-a făcut, Franţa a răspuns cu încheierea unei alianţe militare cu URSS-ul, pe care o califică drept o violare a pactului rhenan.
 În contextul acestei agitaţii belicoase începută cu conflictul italo-abisinian în Africa, continuată cu războiul civil din Spania, s-a concretizat axa Roma-Berlin din octombrie 1936 prin care Musolini îşi manifestase interesul din zona Mediteranei, recunoscându-i-se lui Hitler influenţa asupra regiunilor dunărene, socotite până atunci ca domenii rezervate Romei. Şi nu numai atât, înainte de încheierea anului, pe 5 noiembrie 1936, Germania a semnat pactul „anticomintern" cu Japonia.
 Cadrul general revanşard al nerecunoaşterilor hotărârilor luate după încheierea primului război mondial fusese înfăptuit, urmărindu-se acţiunea pentru o nouă ordine „multilaterală" în politica „spaţiului vital".
Ecourile acestei „perturbări" atât din răsărit, cât şi din centrul Europei, s-au transformat în agitaţii din ce în ce mai violente, în România, conducând la drama din 1940, în prima fază, şi apoi la dezastrul ce a urmat după 1944, în faza a doua.
 La începutul anului 1936, în luna februarie, au avut loc în România două alegeri parţiale, în judeţul Hunedoara unde a candidat Ghiţă Pop (din partea naţional-ţărăniştilor) având ca adversar pe S. Dragomir (din partea naţional-creştinilor) şi în judeţul Mehedinţi unde s-au înfruntat dr. Nicolae Lupu (naţional-ţărănist) cu Octavian Goga (naţional-creştin).
 A fost o luptă electorală rar întâlnită unde se confruntau două concepţii de politică externă, cea alături de democraţiile occidentale ce întregiseră România şi consfinţiseră pacea prin Tratatul de la Versailles şi cea revanşardă, a unei noi ordini preconizate de puterile totalitare şi care trecuseră la acţiune.
 Partidul Naţional Ţărănesc, protagonistul acestei lupte electorale, angajat cu programul său închinat realizării statului naţional-ţărănesc şi prin care se prevedea: regim democratic, constituţional şi parlamentar; combaterea oricăror tendinţe dictatoriale sau fasciste sub orice formă; încetarea persecuţiilor politice şi amnistierea tuturor celor condamnaţi sau urmăriţi pentru apărarea libertăţilor publice şi democratice; lupta împotriva modificării Constituţiei şi sens reacţionar; interzicerea formaţiunilor paramilitare şi a înarmării lor; libertatea presei şi a întrunirilor; combaterea cenzurii şi a stării de asediu; dreptul de organizare politică, profesională, sindicală, culturală a tuturor claselor muncitoare; lupta contra războiului şi menţinerea păcii prin întărirea actualelor tratate de pace şi de alianţe tradiţionale...
 Partidul Naţional Ţărănesc nu a făcut nici un cartel cu comuniştii. S-a dus o luptă de coalizare a tuturor forţelor democratice, accentuându-se că este nevoie de mobilizarea tuturor pentru înfrângerea ofensivei fasciste. Partidul Naţional-Ţărănesc propusese o luptă comună pentru salvarea naţiunii pe baza unei platforme democratice. Ghiţă Pop, candidatul de la Hunedoara a precizat: „Cartelul are un caracter electoral local pentru alegerea parţială din judeţul Hunedoara şi primeşte cu mulţumire concursul amical şi politic al grupărilor locale, ale Partidului Social Democrat, dornice de un climat de sinceră democraţie...".
 Partidul advers, „Naţional-Creştin", prin ziarul cuzist „Apărarea naţională", venea cu precizarea că alegerile parţiale nu sunt alegeri obişnuite, ci de rezultatul lor depinde „orientarea viitoare a politicii româneşti".
În campania electorală din judeţul Mehedinţi, Octavian Goga şi-a adus peste 2 000 de partizani înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme, utilizând teroarea, violenţa şi ameninţările împotriva alegătorilor, sub privirile complice ale reprezentanţilor puterii tătărăsciene. Nicolae Lupu, în parlament, spunea că „aveai impresia că nu eşti în România, ci la Nurnberg. Oraşul (Tr.-Severin) era invadat de o miliţie, de o armată în regulă, disciplinată, îmbrăcată în cămăşi albastre, unii partizani, alţii mercenari."
 Rezultatul a adus câştig de cauză la Mehedinţi, lui N. Lupu cu 31 339 contra 17 935 pentru Goga, iar la Hunedoara a câştigat Gh. Pop cu 31 900 contra 17 300 obţinute de Silviu Dragomir.
 Atitudinea împotriva imixtiunii germane fusese subliniată şi de Ion Mihalache care la începutul campaniei electorale spusese: „Nu pot să-mi dau seama cum vor unii tineri să meargă alături de Germania, când orice minte clară ştie că Germania urmăreşte spargerea tratatelor şi a graniţelor prin război"; iar N. Lupu, printre altele, declarase şi el pe 16 ianuarie 1936: „... propaganda germană se desfăşoară cu neruşinare în faţa noastră, ca si cum am fi uitat si morţii noştri, si marii mutilaţi de război şi suferinţele campaniei şi durerile ocupaţiei inamice...Români, nu îngăduiţi să fâlfâie, sub pretextul unui fals naţionalism, - steagul cu crucea încârligată al Germaniei duşmane peste cimitirele noastre de război, peste morţii noştri din ultimul război mondial", aşa era apelul cu care-şi încheiase N. Lupu declaraţiile.
 I-am amintit deocamdată pe aceştia fiindcă, după cum vom vedea au primit scrisori de ameninţare cu moartea, peste trei luni.
 O dată cu ivirea colţului ierbii din România, pe 20 martie 1936, generalul Gheorghe (Zizi) Cantacuzino-Grănicerul, preşedintele Partidului „Totul pentru Ţară" a trimis două scrisori de ameninţare cu moartea, una lui Virgil Madgearu şi alta lui Armand Călinescu. Alte scrisori vor urma.
 Pe 1 aprilie 1936, înainte de deschiderea Congresului studenţilor legionari (3-5 aprilie), s-a încercat asasinarea rectorului Traian Bratu, de la Iaşi, care, împreună cu alţii, se împotrivise acestei adunări, printre care şi Ministrul Instrucţiei, Constantin Angelescu. Congresul de la Tg.-Mureş a fost acceptat de guvernul Tătărăscu care a dat dispoziţie ca Ion Inculeţ să dea aprobarea iar Richard Franasovici să pună la dispoziţie 15 vagoane gratuit. Sprijinul material a venit şi din partea regelui Carol al-II-lea, care a dat suma de 100 000 din „caseta personală" lui Gheorghe Furdui, şeful studenţimii legionare. La desfăşurarea congresului legionar au participat şi 3 tineri din partea tineretului hitlerist.
Caracterul congresului a fost politic, prezentându-se ca o demonstraţie de forţă legionară împotriva adversarilor, constituindu-se, cu această ocazie, zece echipe ale morţii sub conducerea generalului Zizi Cantacuzino, ce urmau să suprime oamenii politici antifascişti, printre adversari numărându-se: Ion Mihalache, Nicolae Lupu, Florian Ştefănescu-Goangă, Traian Bratu, Virgil Madgearu, Nicolae lorga, Mihai Ralea, Armând Călinescu, Victor Iamandi.

Studenţilor li s-a interzis, prin acest congres, să se înscrie în Partidul Naţional-Ţărănesc şi naţional liberal
Sursa:http://www.universulromanesc.com/ginta/threads/888-Politica-sub-ameninţare

duminică, 2 februarie 2014

INTERCITY EXPRESS (ICE) - Glonțul Bavariei(Calea spre paradis)


INTERCITY EXPRESS (ICE) - Glonțul Bavariei

TRASEUL: De la München până la Nüremberg, în Germania
DURATA: 1 oră

» Vrei o călătorie rapidă? Această minunăție de mare viteză te poartă cât ai bate din palme dintr-un oraș istoric al Bavariei în altul, cu viteze de peste 320 km/h. „E uimitor să vezi cât de rapid se schimbă peisajul”, spune Gillian Seely, care acum locuiește în Boston, dar a călătorit mult cu trenul în cei 22 de ani cât a stat în Europa. „În interior, trenul este complet silențios”, spune ea. „Vibrațiile abia dacă reușesc să facă mici valuri în cafeaua nemțească, tare, care ți se oferă.” De remarcat: Regiunea plină de culturi de hamei și specializată în fabricarea berii, din jurul Münchenului, și ținutul vinului din jurul Nürembergului; în decembrie, vizitează diverse orașe germane folosind rețeaua feroviară ICE ca să admiri piețele tradiționale de Crăciun, cu produse alimentare de sezon, daruri confecționate manual și gluhwein – vin fiert cu mirodenii.

Sursa:http://www.natgeo.ro/traveler/9964?start=1

La pescuit

La pescuit

Văzând că nada mea animă
Fiinţele din baltă rar,
Am pus în loc de râmă, rimă
Şi-am prins un critic literar…

epigramă de Efim Tarlapan (aprilie 2007)

sâmbătă, 1 februarie 2014

Cele opt atacuri ale diavolilor


Cele opt atacuri ale diavolilor

Diavolii ne războiesc ispitindu-ne din opt părti:

1. Ispitirea de sus:

a) Nevointa fanatică, exagerată, peste puterea noastră (exemplu: post aspru). De multe ori dracii ne împiedică să facem cele usoare si folositoare nouă si ne îndeamnă să ne apucăm de cele peste puterile noastre, ca să ne îmbolnăvim trupeste si sufleteste.

b) Tâlcuirea Sfintei Scripturi, mai presus de cresterea noastră duhovnicească. Sunt diavoli mincinosi, care ne soptesc la ureche tâlcuiri ale dumnezeiestilor Scripturi (Mt. 4,6;Lc. 4,10). Acestea le fac mai ales în inimile iubitorilor de slavă desartă si cu deosebire la cei care s-au ocupat cu filozofia lumească, amăgindu-i încetul cu încetul si ducându-i spre eresuri si hule. Vom cunoaste teologia sau mai bine zis teomachia teologilor iaduluiarhiconi din mândria si bucuria nerusinată ce se revarsă din sufletul acestor oameni în vremea tâlcuirii Sfintei Scripturi.

2. Ispitirea de jos: Este atunci când ne lenevim cu voia noastră si nu ne silim să lucrăm faptele cele mântuitoare. Când sună clopotul, trâmbita duhovnicească pentru a merge la rugăciune, crestinii se adună în chip văzut, iar diavolii, în chip nevăzut. Celor ce se află în pat le spune să mai zăbovească un pic, pe cei care se roagă îi adoarme, pe altii îi împunge la stomac cu foame, sete sau durere, iar altii sunt îndemnati să stea jos în vremea rugăciunii.

3. Ispitirea din dreapta:

a) Să lucrăm fapta cea bună, dar cu scop rău. Orice faptă bună are trup si suflet. Trupul faptei este lucrarea ei, iar sufletul faptei este scopul pentru care se lucrează. Vrăjmasul diavol ne îndeamnă să lucrăm din mândrie sau pentru a fi lăudati de oameni si nu pentru slava lui Dumnezeu (Colos. 3,17).

b) Să privim vedeniile si nălucirile diavolesti în chip de descoperiri dumnezeiesti si îngeresti (2 Cor. 11,14). Duhul cel rău al înselăciunii, când se apropie de om îi tulbură mintea si o sălbăticeste, îi face mintea aspră si o întunecă, îi pricinuieste teamă, trufie, îi sălbăticeste ochii, îi înfiorează trupul, îi arată o nălucire de lumină rosie, făcându-i mintea diavolească si-l îndeamnă să rostească cuvinte necuviincioase si hulitoare. Iar când se arată de mai multe ori, îl umple de mânie si de mândrie si nu mai stie ce este smerenia si plânsul cel adevărat, ci întotdeauna se făleste cu isprăvile sale, fără sfială si frică de Dumnezeu si, pe scurt, îsi iese cu totul din minti.

4. Ispitirea din stânga: Este atunci când cunoastem păcatul, dar cu voia noastră ne hotărâm să păcătuim. Vicleanul diavol din nou ne spune că Dumnezeu este bun si iartă si că a gresi este omeneste.

5. Ispitirea din fată: Este atunci când diavolii ne transmit gânduri si imagini ale lucrurilor pe care le socotim că se vor întâmpla în viitor.

6. Ispitirea din spate: Este atunci când dracii ne dau război cu gânduri, imagini si locuri unde am păcătuit noi în trecut. Imaginatia este tabla mintii. Ea este hotar între minte si simtire, pe care s-a întipărit tot ce-am văzut, auzit, mirosit, pipăit si gustat în timpul vietii noastre. De aceea, când ne războiesc dracii ne răscolesc imaginatia si memoria cu tot ce stiu că s-a întipărit acolo în chip pătimas, pentru a ne stârni spre păcate. Sfintii Părinti numesc imaginatia pod al dracilor, pentru că păcatele trec de la minte la trup, prin imaginatie.

7. Ispitirea cea dinlăuntru: Are loc prin pornirea patimilor ce ies din inima noastră: "Din inima omului ies gândurile cele rele, uciderile, curviile, preacurviile, furtisagurile, mărturiile mincinoase, hulele" (Mt. 15,19).

8. Ispitirea cea din afară: Se face prin patimile si răutătile pe care le toarnă dracii în sufletele noastre, prin cele cinci simturi, care se mai numesc si ferestrele sufletului. Sfântul Prooroc Eremia ne spune că "s-a suit moartea prin ferestrele noastre" (ler. 9,21).
Sursa:http://www.sfaturiortodoxe.ro/razboiulcrestinilor2.htm